Nazwa Hotelu:  lub    Miasto(City):         City: A B Bo Bu C D E G Gi Gn Go H I J K Kat Ki Kr Kro L Ł M N O P Po R Rz S Su Sz Szk Ś T U W Was Wr Z Ż